Uloga Narodne skupštine u upravljanju sistemom bezbednosti Srbije

Postojanje i funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti zemlje, pretpostavlja prethodno konstituisanje okvira u kojem sistem treba da implementira funkciju zbog koje je i stvoren. U tom smislu, od naročite važnosti je pravni okvir, kojim se determinišu nadležnosti upravljačkih i izvršnih institucija sistema nacionalne bezbednosti. Kako je u srpskom pravno-političkom poretku, najviši izvor prava Ustav, funkcionalno i […]

Pročitaj