Nasilje u školama (2): Proces koji traje i koji se ponavlja

Piše: Milica Stojanović, diplomirani sociolog Kada je o fizičkom nasilju reč, socijalni psiholog Dragan Popadić u svom radu „Nasilje u školama“ ističe da se uglavnom pod ovim određenjem podrazumeva postojanje fizičke sile, koja se upotrebljava kako bi se žrtvi nanela fizička bol ili ozleda. Autor u kasnijem izlaganju, međutim, navodi da se u neku ruku […]

Pročitaj