Doktrina totalne odbrane: Smisao, karakteristike i dometi

Piše: Aleksandar Stojanović Odbrana zemlje je oduvek bilo jedno od centralnih političkih pitanja, budući da se radilo o stvari od egzistencijalne važnosti. Nakon profilisanja savremenih država, u godinama tokom i nakon apsolutnih monarhija, ova oblast društvene stvarnosti je, kao i sve druge, na neki način institucionalizovana i sistematizovana, kako u pogledu stvaranja profesionalnijih oružanih snaga, […]

Pročitaj