Značaj Biroa za koordinaciju službi bezbednosti za sistem bezbednosti Srbije

Mimo delovanja Saveta za nacionalnu bezbednost i Kancelarije Saveta, vrlo bitan šraf u upravljanju radom (dela) sistema nacionalne bezbednosti Srbije je Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Ovo telo se, slično Savetu, formira na osnovu zakona, i to na osnovu Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Srbije iz 2007. godine. U ovom pravnom aktu se navodi […]

Pročitaj

Čemu služi Savet za nacionalnu bezbednost i koje su slabosti

Pored “klasičnih” instanci zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, koje svoje utemeljenje imaju u Ustavu, u upravljanju i kontroli rada sistema bezbednosti, od značaja su i institucije koje se organizuju na osnovu zakona. U ovu grupu organa, ubrajamo Savet za nacionalnu bezbednost, Kancelariju Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Biro za koordinaciju službi […]

Pročitaj

Nadležnosti predsednika Republike Srbije: Mesto sudara prava i politike

U pravno-političkom sistemu Srbije, predviđeno je da nosioci izvršne vlasti budu Vlada i predsednik Republike. Princip bicefalne egzekutive je zadovoljen i distribucijom nadležnosti kolektivnog (Vlada) i inokosnog (predsednik) organa državne uprave. Prema slovu Ustava, članom 111, predviđeno je da predsednik Republike izražava državno jedinstvo Srbije. Odmah na početku, možemo reći da je ovaj član u […]

Pročitaj

Vlada Srbije: Između Ustavom propisanih nadležnosti i praksom uskraćenih mogućnosti

Postojanje skupštinske većine, stvara pretpostavku da članovi date (datih) političke partije formiraju Vladu – kolektivni egzekutivni organ, koji u političkom poretku naše zemlje, ima najznačajnije nadležnosti u upravljanju čitavim društvenim sistemom. Ključni položaj Vlade u sistemu izvršne vlasti Srbije je nedvosmisleno potvrđen članom 122 Ustava, koji kaže “da je Vlada nosilac izvršne vlasti u Republici […]

Pročitaj

Uloga Narodne skupštine u upravljanju sistemom bezbednosti Srbije

Postojanje i funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti zemlje, pretpostavlja prethodno konstituisanje okvira u kojem sistem treba da implementira funkciju zbog koje je i stvoren. U tom smislu, od naročite važnosti je pravni okvir, kojim se determinišu nadležnosti upravljačkih i izvršnih institucija sistema nacionalne bezbednosti. Kako je u srpskom pravno-političkom poretku, najviši izvor prava Ustav, funkcionalno i […]

Pročitaj